Raciborsko - 60 arów budowlane (MN)

Działka (Budowlana) na sprzedaż
1 250 012 PLN , Pow. 9 400 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
9 400 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Raciborsko
Numer oferty:
PNO642428
Cena za m2:
133 PLN
Do sprzedania działka inwestycyjna w Raciborsku, oddalona o około 7,5 km od centrum Wieliczki. Usytuowana bezpośrednio przy asfaltowej drodze gminnej. Najbliższy przystanek podmiejskiej sieci autobusowej zintegrowanej z koleją małopolską, oddalony jest zaledwie 200 metrów od działki.

Działka ma powierzchnię 94 arów, w tym budowlaną około 60 arów, kształt zbliżony do prostokąta, a jej wymiary (działki budowlanej) to ok. 66 metrów szerokości oraz niewiele ponad 90 metrów długości. Położona jest na stoku północnym o nieznacznym nachyleniu, a jej powierzchnia jest równa. Działka pokryta jest w większości dzikimi krzewami i zabudowana w narożniku niewielkim, starym budynkiem mieszkalnym nadającym się do wyburzenia.

Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa oraz elektryczna natomiast sieć gazowa jest po drugiej stronie drogi gminnej. W okolicy nie ma sieci kanalizacyjnej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o oznaczeniu MN129, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z odrębnymi przepisami. Istnieje realna możliwość uzyskania ok. 1500 mkw PUM-u.

Warunki zagospodarowania tych terenów to :
1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania - stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego;
2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;
4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 mkw,
5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m;
6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt 4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać:
a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych;
8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości;
9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35 ̊ do 45 ̊ , z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35 ̊ do 45 ̊ , z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu.

Serdecznie zapraszam

Wojciech Piotrowski
Nieprawidłowy adres E-mail