Działki rolne w miejscowości Bodzanów

Działka (Rolna) na sprzedaż
220 000 PLN , Pow. 12 600 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
12 600 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Bodzanów
Numer oferty:
PNO150010
Cena za m2:
17 PLN
OFERTA BEZ PROWIZJI ZE STRONY KUPUJĄCYCH

Oferujemy na sprzedaż dwie działki (numer ewidencyjny 899 oraz 900/1) o przeznaczeniu rolnym oraz łącznej powierzchni 1,13 ha.
Wymiary działek łącznie to około 34 - 38m szerokości oraz około 311m długości.
Do działek zapewniony jest dojazd gruntową drogą gminną.
Działki położone są w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice w powiecie wielickim.
Działki kształtem przypominają prostokąt, a ich powierzchnia jest płaska.
Z działek do najbliższego zjazdu na drogę krajową numer 94, prowadzącą z Wieliczki do Bochni, Brzeska oraz Tarnowa jest zaledwie 650 metrów natomiast najbliższy węzeł autostrady A4 oddalony jest o około 3,5 km. Działki są oddalone o zaledwie około 8 km od Wieliczki, około 23 km od centrum Krakowa.

Przeznaczenie działek według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Biskupice (Uchwała* Nr XLIX/ 484/ 06 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2006 r.):
§ 16.
1. Wyznacza się tereny użytkowane rolniczo, oznaczone na rysunku planu symbolem R.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, a w obszarach pomiędzy zainwestowaniem kubaturowym - uprawy ogrodnicze i sady, pasieki.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość:
1) pozostawienia istniejącej zabudowy zagrodowej do utrzymania, z możliwością rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i odbudowy przez powiększenie istniejącej pow. użytkowej do 70% z możliwością uzupełnień wyłącznie zabudowaniami gospodarczymi ściśle związanymi z prowadzoną działalnością rolniczą - na działkach związanych wyłącznie z zabudową zagrodową;
2) realizacji ogólnodostępnych "niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji;
3) realizacji małej architektury;
4) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie niewymagającym
zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze;
5) realizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie oraz ścieżek rowerowych; 6) możliwość wprowadzenia zalesień.


Zapraszam na wizję lokalną
Dariusz Dziewoński
Broker nieruchomości
+48 504 237 471
Nieprawidłowy adres E-mail