Świetnie zlokalizowana, inwestycyjna działka - Sprzedane

Działka (Inwestycyjna) na sprzedaż
530 000 PLN , Pow. 1 000 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 000 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Wieliczka
Numer oferty:
PNO377996
Cena za m2:
530 PLN

Do sprzedania działka inwestycyjna w Wieliczce, blisko centrum, linii komunikacyjnych oraz drogi wylotowej - zaledwie 400 metrów od Kampusu Wielickiego i 650 od pętli autobusowej Wieliczka Miasto.

Działka ma kształt prostokąta, a jej wymiary to ok. 35 metrów długości oraz 29 metrów szerokości. Położona jest na stoku południowym o nieznacznym nachyleniu, a jej powierzchnia jest równa.
Na działce możliwe jest wybudowanie budynków z mieszkaniami o łącznej powierzchni ok. 500 mkw. Przez działkę przechodzi instalacja gazowa, natomiast woda, prąd i kanalizacja oddalone są o kilkanaście metrów od granicy działki w utwardzonej drodze gminnej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem MN, który oznacza Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej.
Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Warunki zagospodarowania tych terenów to :
1) łączna powierzchnia zabudowy z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może
przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania;
2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 60%;
3) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 40%;
4) powierzchnia nowowydzielonych działek budowlanych, nie może być mniejsza niż:
a) 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 300 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 180 m2 dla zabudowy szeregowej
5) szerokość nowowydzielonych działek, nie może być mniejsza niż:
a) 16 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 10 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 6 m dla zabudowy szeregowej;
6) w obrębie nowowydzielonych działek należy uwzględnić 1 miejsce postojowe lub 1 garaż
7) wysokość noworealizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekraczać:
a) 11m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych,
b) 5m dla budynków garażowych,
8) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy stosować dachy dwuspadowe i
wielospadowe o nachyleniu połaci 35° - 45°, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i z zastrzeżeniem
stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej.

Zapraszam do kontaktu

Dariusz Dziewoński
Broker nieruchomości
+48 504 237 471